Περιγραφή έργου

Εργασίες αμμοβολών και βαφών, προκατασκευη και ανέγερση σωληνώσεων, περικάλυψη υπόγειων σωληνώσεων,  υδραυλικές δοκιμές σωληνώσεων, flushing, καθαρισμός, αποκατάσταση

Πληροφορίες έργου

jetty
Φορέας: VITOL S.A.
Ανάδοχος: J&P AND J&P (O) – VASILIKO OIL TANK JV
Επίβλεψη: VITOL S.A.
Εκτέλεση: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ MULTIMARINE / ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Ιανουάριος 2013
Λήξη: Νοέμβριος 2014
Προϋπολογισμός: 6.015.000 €

Φωτογραφίες έργου