Περιγραφή έργου

Εργασίες σωληνώσεων, ανέγερση σιδηροκατασκευής, μηχανολογικές εργασίες,  ηλεκτρολογικές εργασίες καθώς και εργασίες αμμοβολών, βαφών και μονώσεων, εργασίες ηλεκτρικής συνοδείας και σχαρών καλωδίων

Πληροφορίες έργου

jetty
Φορέας: VITOL S.A.
Ανάδοχος: J&P AND J&P (O) – VASILIKO OIL TANK JV
Επίβλεψη: VITOL S.A.
Εκτέλεση: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ MULTIMARINE / ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Οκτώβριος 2012
Λήξη: Δεκέμβριος 2014
Προϋπολογισμός: 31.987.000 €

Φωτογραφίες έργου