Περιγραφή έργου

Προκατασκευή, ανέγερση και στήριξη 2.300ton σωληνώσεων (low alloy, carbon steel, stainless steel, 320.000″), εργασίες αμμοβολής και βαφής

Πληροφορίες έργου

refine
Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ
Ανάδοχος: JV TERNA SA – TERNA SICES
Επίβλεψη: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ – TECHNICAS REUNIDAS (T.R.)
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Ιούλιος 2010
Λήξη: Ιούλιος 2012
Προϋπολογισμός: 36.409.000 €

Φωτογραφίες έργου

erup_19_580_386_90 erup_18_580_386_90 erup_17_580_386_90 erup_16_580_386_90 erup_15_580_386_90 erup_14_580_386_90 erup_13_580_386_90 erup_12_580_386_90 erup_11_580_386_90 erup_10_580_386_90 erup_9_580_386_90 erup_8_580_386_90 erup_7_580_386_90 erup_6_580_386_90 erup_5_580_386_90 erup_4_580_386_90 erup_3_580_386_90 erup_2_580_386_90 erup_1_580_386_90