Περιγραφή έργου

Εγκατάσταση σωλήνων, σχαρών, καλωδίων (15.000m). Εγκατάσταση καλωδίων ισχύος και ελέγχου (MV, LV, 56.000m). Εγκατάσταση καλωδίων φωτισμού, φωτιστικών, μπριζών, οδοφωτισμού (1.700 φώτα, 60.000m καλωδίων), εγκατάσταση δικτύου γειώσεων (25.000m), τετράωρος έλεγχος κινητήρων (240 pcs, MV, LV)

Πληροφορίες έργου

electricity
Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ
Ανάδοχος: ΤΕΡΝΑ ΑΕ
Επίβλεψη: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ – TECHNICAS REUNIDAS (T.R)
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Αύγουστος 2011
Λήξη: Ιούλιος 2012
Προϋπολογισμός: 900.000 €

Φωτογραφίες έργου