Περιγραφή έργου

Ηλεκτρολογικές εργασίες και εργασίες οργάνων

Πληροφορίες έργου

refine
Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ
Ανάδοχος: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Επίβλεψη: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Σεπτέμβριος 2008
Λήξη: Φεβρουάριος 2009
Προϋπολογισμός: 345.000 €

Φωτογραφίες έργου

1259423036_8_435_271_90 1259422972_5_435_271_90 1259422950_4_435_305_90 1259422931_3_435_305_90 1259422913_2_435_305_90 1259422890_1_435_271_90