Περιγραφή έργου

Ανέγερση εξοπλισμού (850 τόνοι), σιδηροκατασκευή (510 τόνοι), προκατασκευή και ανέγερση σωληνώσεων (1.150 τόνοι), precommisiong και υποστήριξη εκκίνησης

Πληροφορίες έργου

refine
Φορέας: MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES S.A.
Ανάδοχος: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Επίβλεψη: TECHNIP PETROL HELLAS
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Μάιος 2009
Λήξη: Λήξη πρώτης φάσης: Απρίλιος 2010, Λήξη δεύτερης φάσης: Ιούνιος 2010
Προϋπολογισμός: 16.405.000 €

Φωτογραφίες έργου

z_681_510_90 y_681_510_90 x_681_510_90 w_681_510_90 v_681_510_90 u_681_510_90 t_681_510_90 prj2 o_681_510_90 n_437_583_90 newcducomplex2279_92_437_583_90 newcducomplex2279_91_380_583_90 newcducomplex2279_9_681_510_90 newcducomplex2279_8_681_445_90 newcducomplex2279_7_681_510_90 newcducomplex2279_6_681_510_90 newcducomplex2279_5_681_510_90 newcducomplex2279_4_681_510_90 newcducomplex2279_3_681_510_90 newcducomplex2279_1_681_510_90 m_437_583_90 h_681_510_90 a_437_583_90