Περιγραφή έργου

Μηχανολογικές εργασίες κατά τη διάρκεια shutdown του διυλιστηρίου – συντήρηση και καθαρισμός εναλλακτών, αλλαγές τούμπο στους φούρνους, καθαρισμός δοχείων – αντιδραστήρων

Πληροφορίες έργου

refine
Φορέας: MOTOR OIL HELLAS
Ανάδοχος: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Επίβλεψη: MOTOR OIL HELLAS
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Ιανουάριος 2011
Λήξη: Ιανουάριος 2011
Προϋπολογισμός: 2.325.000 €

Φωτογραφίες έργου

f_580_435_90 e_580_435_90 d_580_435_90 c_580_435_90 b_580_435_90 a_580_386_90