Περιγραφή έργου

Εργασίες σωληνώσεων και αντλιοστοσίων για τα δίκτυα ύδρευσης, πυρόσβεσης, ακαθάρτων, τοποθέτηση εξοπλισμού.

Πληροφορίες έργου

mechanical
Φορέας: ΒΕ.ΠΕ.
Ανάδοχος: ΤΕΡΝΑ ΑΕ
Επίβλεψη: ΤΕΡΝΑ ΑΕ
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Ιούνιος 2006
Λήξη: Απρίλιος 2009
Προϋπολογισμός: 492.000 €

Φωτογραφίες έργου