Περιγραφή έργου

Εργασίες συντήρησης δεξαμενών, κατασκευή στομίων, καθαρισμός, αμμοβολές / βαφές και μηχανολογικές εργασίες στις δεξαμενές ΤΚ 818, ΤΚ 810, ΤΚ-1073, ΤΚ-848.

Πληροφορίες έργου

tanks
Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ
Ανάδοχος: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Επίβλεψη: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: 2000
Λήξη: 2003
Προϋπολογισμός: 57.000 €

Φωτογραφίες έργου