Περιγραφή έργου

Παροχή προσωπικού σε ετήσια βάση στο τμήμα παραγωγής του εργοστασίου.

Πληροφορίες έργου

chemicalindustries
Φορέας: ΝΤΙΑΞΟΝ Α.Β.Ε.Ε.
Ανάδοχος: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Επίβλεψη: ΝΤΙΑΞΟΝ Α.Β.Ε.Ε.
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Ιανουάριος 2007
Λήξη: Δεκέμβριος 2007
Προϋπολογισμός: 936.000 €

Φωτογραφίες έργου