Περιγραφή έργου

Προμήθεια υλικών, προκατασκευή και ανέγερση δικτύων πυρόσβεσης, ύδρευσης και αποχέτευσης στο χώρο στάθμευσης του σταθμού μετεπιβίβασης

Πληροφορίες έργου

mechanical
Φορέας: ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ
Ανάδοχος: ΤΕΚΗΜ ΑΕ
Επίβλεψη: ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Σεπτέμβριος 2004
Λήξη: Απρίλιος 2005
Προϋπολογισμός: 112.000 €

Φωτογραφίες έργου