Περιγραφή έργου

Κατασκευή των οικοδομικών εργασιών (εκσκαφές, κατασκευή βάσεων), προκατασκευή και ανέγερση των δικτύων σωληνώσεων και του εξοπλισμού, κατασκευή των δύο δεξαμενών αποθήκευσης, καθώς και ηλεκτρολογικές εργασίες.

Πληροφορίες έργου

fuelstation
Φορέας: HAFCO AE
Ανάδοχος: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Επίβλεψη: PROMAS
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Νοέμβριος 2003
Λήξη: Απρίλιος 2004
Προϋπολογισμός: 391.000 €

Φωτογραφίες έργου

P1010026_326_435_90 P1010025_580_435_90 P1010024_580_435_90 P1010023_580_435_90 P1010022_580_435_90 P1010021_580_435_90 P1010020_580_435_90 P1010019_580_435_90 P1010018_580_435_90 P1010016_580_435_90 P1010015_580_435_90 P1010010_580_435_90