Περιγραφή έργου

Κατασκευή των οικοδομικών εργασιών (εκσκαφές, κατασκευή βάσεων), προκατασκευή και ανέγερση των δικτύων σωληνώσεων και του εξοπλισμού, κατασκευή των δύο δεξαμενών αποθήκευσης, καθώς και ηλεκτρολογικές εργασίες.

Πληροφορίες έργου

electricity
Φορέας: HAFCO AE
Ανάδοχος: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Επίβλεψη: GISSCO A.E.
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Απρίλιος 2006
Λήξη: Ιούνιος 2006
Προϋπολογισμός: 391.000 €

Φωτογραφίες έργου