Περιγραφή έργου

Προκατασκευή και Ανέγερση Σωληνώσεων, εργασίες αμμοβολών / βαφών, εργασίες Πολιτικού Μηχανικού , σιδηροκατασκευή στεγάστρου και ηλεκτρολογικές εργασίες

Πληροφορίες έργου

jetty
Φορέας: SHELL HELLAS AE
Ανάδοχος: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Επίβλεψη: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Οκτώβριος 2002
Λήξη: Δεκέμβριος 2002
Προϋπολογισμός: 89.000 €

Φωτογραφίες έργου

6BFA9292-9A92-1E86-2824FBF4A6C7AE21_435_290_90 6BFA9289-E57F-872E-0FA71F4BBC945A0D_435_290_90 6BFA9286-A253-19A9-8AF881993699F4AE_435_290_90 6BFA9283-C1DB-2415-AC3DD202F6B2204D_435_290_90 6BFA928F-B7BC-D456-D8718ECA31141A70_435_290_90 6BFA928C-9943-C9D7-58553260B42EBCC6_435_290_90