Περιγραφή έργου

Προκατασκευή και ανέγερση σιδηροκατασκευών, σωληνώσεων, εξοπλισμού και skid στους μετρητικούς σταθμούς στην Κομοτηνή, Ξάνθη, Δράμα, Σέρρες, Κικλίς, Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Λαμία και Θήβα

Πληροφορίες έργου

gaz
Φορέας: ΔΕΣΦΑ ΑΕ
Ανάδοχος: ΕΛΤΕΡ ΑΕ
Επίβλεψη: ΑΣΠΡΟΦΟΣ AE
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Φεβρουάριος 2006
Λήξη: Μάρτιος 2009
Προϋπολογισμός: 887.000 €

Φωτογραφίες έργου