Περιγραφή έργου

Μελέτη εφαρμογής και κατασκευή Υδροστασίου, Ψυχροστασίου, Λεβητοστασίου και Μηχανοστασίων. Τοποθέτηση 125 Κ.Κ.Μ. και πύργων ψύξεως. Κατασκευή δικτύων πυρόσβεσης, πυροπροστασίας CO2. Τοποθέτηση και ευθυγράμμιση εξοπλισμού (αντλίες, ΚΚΜ, κλπ)

Πληροφορίες έργου

mechanical
Φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ανάδοχος: ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε
Επίβλεψη: ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Μάρτιος 1997
Λήξη: Σεπτέμβριος 1997
Προϋπολογισμός: 792.000 €

Φωτογραφίες έργου

6BFA8FFE-AAC7-BE8B-3B3FB3E939D2AFDF_308_435_90 6BFA8FF5-E7E9-8D90-71BEB7CFD501857F_435_307_90 6BFA8FEE-0B95-8EE4-7D5AF31D06B62B97_307_435_90 6BFA8FEA-9932-122A-DE055E9FF093B37B_435_276_90 6BFA8FDF-BF9E-6D8F-F27D13BC1D493FFD_435_309_90 6BFA8FDA-0058-8AEC-6502ACB190AFCFB8_435_309_90