Περιγραφή έργου

Μηχανολογικές εργασίες σε δεξαμενές σταθερής και πλωτής οροφής, αντικατάσταση φύλλων πυθμένα, οροφής και κελύφους των δεξαμενών. Αντικατάσταση, συντήρηση ποδαρικών

Πληροφορίες έργου

tanks
Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ
Ανάδοχος: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Επίβλεψη: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Ιούνιος 1996
Λήξη: Ιούνιος 1997
Προϋπολογισμός: 950.000 €

Φωτογραφίες έργου

6BFA8F64-CE07-D762-D6CDE9DC25F8979F_301_435_90 6BFA8F54-9153-2FAD-EE25A587E66E91F9_279_435_90 6BFA8F46-F126-1BAC-84CCB9498FE23CDF_308_435_90 6BFA8F43-A5B1-235C-9A88FB3077D9418F_435_313_90 6BFA8F40-9AF1-33A7-FC7C8CEB83758F6A_269_435_90 6BFA8F5A-ED37-6C9D-8820C91A87C8FA9E_435_301_90 6BFA8F4F-AB5F-5FBD-F7A1CE7411B2F18E_435_310_90 6BFA8F4B-C4C6-1350-05EB86CC2D9281BF_435_308_90