Περιγραφή έργου

Μηχανολογικές εργασίες στο συγκρότημα κτιρίων πολλαπλών χρήσεων της HELEXPO ΔΕΘ (ψύξη – θέρμανση – ύδρευση – αποχέτευση, πυρόσβεση, πυροπροστασία CO2, με αντίστοιχη προμήθεια υλικών)

Πληροφορίες έργου

refine
Φορέας: HELEXPO ΔΕΘ
Ανάδοχος: ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε
Επίβλεψη: HELEXPO ΔΕΘ
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Ιούνιος 1992
Λήξη: Οκτώβριος 1993
Προϋπολογισμός: 205.000 €

Φωτογραφίες έργου

6BFA9024-DDCF-299C-ACA853ED0C20926B_435_318_90 6BFA9022-F788-D10E-098D06F927FBEA94_435_311_90 6BFA9018-ABA6-B50A-79CC0801F5E5B17D_435_306_90 6BFA901E-0723-6D28-3C976A4446ABDEF2_306_435_90 6BFA901A-EB3B-C1E9-36B7E7D5C66A67AA_435_308_90