Περιγραφή έργου

Εργασίες σωληνώσεων δικτύων ύδρευσης, κλιματισμού, πυρόσβεσης, τοποθέτηση εξοπλισμού.

Πληροφορίες έργου

mechanical
Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Ανάδοχος: ΤΕΡΝΑ ΑΕ
Επίβλεψη: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Ιανουάριος 2004
Λήξη: Απρίλιος 2004
Προϋπολογισμός: 65.000 €

Φωτογραφίες έργου