Περιγραφή έργου

Μηχανολογικές εργασίες στο παλαιό φρούριο της Κέρκυρας για τη σύνοδο κορυφής της ΕΟΚ (ψύξη – θέρμανση – ύδρευση – αποχέτευση, πυρόσβεση, πυροπροστασία CO2, με προμήθεια υλικών).

Πληροφορίες έργου

mechanical
Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Ανάδοχος: ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε
Επίβλεψη: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Σεπτέμβριος 1992
Λήξη: Οκτώβριος 1994
Προϋπολογισμός: 467.000 €

Φωτογραφίες έργου

6BFA9014-0CF4-B760-B6CC97FE25FEC3E1_435_309_90 6BFA9010-9714-2AE0-06F36EBDEDCE8A27_309_435_90 6BFA9007-9966-186D-0D42C1F31E20363F_308_435_90 6BFA900A-EB36-3725-700158FAEE1FB465_435_308_90