Περιγραφή έργου

Εργασίες σωληνώσεων δικτύων ύδρευσης, κλιματισμού, πυρόσβεσης, τοποθέτηση εξοπλισμού.

Πληροφορίες έργου

mechanical
Φορέας: ΠΥΛΑΙΑ ΑΕ – MEDITERRANEAN COSMOS SHOPPING CENTER
Ανάδοχος: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ
Επίβλεψη: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Μάιος 2005
Λήξη: Σεπτέμβριος 2005
Προϋπολογισμός: 3.000.000 €

Φωτογραφίες έργου

6BFA9432-CEDE-5E37-696245C0C31EED12_435_325_90 6BFA9421-9C19-C005-C04EE485CEAFF2D0_435_326_90 6BFA942F-D327-E779-4D2870B3D958462B_435_326_90 6BFA942B-FC5F-2AA3-53B56F269FE50CEB_435_326_90 6BFA941D-EC2E-F887-6D4618D4194BD239_435_326_90 6BFA941A-FED2-124E-07D0CBAAD145F5B1_435_326_90