Περιγραφή έργου

Εργασίες σωληνώσεων δικτύων ύδρευσης, κλιματισμού, πυρόσβεσης, τοποθέτηση εξοπλισμού.

Πληροφορίες έργου

mechanical
Φορέας: CARREFOUR – ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
Ανάδοχος: ΤΕΡΝΑ ΑΕ
Επίβλεψη: ΤΕΡΝΑ ΑΕ
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Μάρτιος 2004
Λήξη: Ιούλιος 2004
Προϋπολογισμός: 250.000 €

Φωτογραφίες έργου