Περιγραφή έργου

Ανέγερση μονάδων επεξεργασίας απιονισμένου νερού, επεξεργασίας λυμάτων και αντλιοστασίων πυρόσβεσης. Οι εργασίες ανέγερσης περιελάμβαναν προκατασκευή, ανέγερση CS, SS & H.D.P.E. σωληνώσεων, ανέγερση εξοπλισμού, σιδηροκατασκευών καθώς επίσης και τοποθέτηση, ευθυγράμμιση 40 αντλιών

Πληροφορίες έργου

electricity
Φορέας: Δ.Ε.Η. Α.Ε.
Ανάδοχος: Α Ε Γ Ε Κ / ΕΝΕΤ ΑΕ
Επίβλεψη: Δ.Ε.Η. Α.Ε.
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Φεβρουάριος 2001
Λήξη: Δεκέμβριος 2001
Προϋπολογισμός: 616.000 €

Φωτογραφίες έργου

6BFA8DB9-E4AD-3C0F-4B3EBB824246F5D1_435_309_90 6BFA8DB4-018C-B148-31A109A7A1068BC7_435_292_90 6BFA8DB1-D820-4693-CB41CAA313D384B3_257_435_90 6BFA8DA9-DF6F-C9ED-5D0BFCBD1B5FB3C9_435_310_90 6BFA8D95-04FC-0B54-93E558CF173AB9B7_435_257_90 6BFA8D9F-D30E-55DB-159019CE65B2DE9C_257_435_90