Περιγραφή έργου

Ανέγερση σωληνώσεων χαμηλής πίεσης 360 ton, δεξαμενής καυσίμων, σιδηροκατασκευών και 100 ton STEAM TRACING

Πληροφορίες έργου

electricity
Φορέας: Δ.Ε.Η. Α.Ε.
Ανάδοχος: ΒΙΟΚΑΤ ΑΤΒΕ
Επίβλεψη: Δ.Ε.Η. Α.Ε.
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Ιούνιος 1989
Λήξη: Ιούλιος 1990
Προϋπολογισμός: 740.000 €

Φωτογραφίες έργου

6BFA8F35-DD97-05AF-031B0F756A065821_435_306_90 6BFA8F27-DB0D-F173-D1E842803AA00BE2_327_435_90 6BFA8F23-A1EC-F8B3-714E7EFF90B1C69D_435_316_90 6BFA8F20-EB9A-6BE4-871C7A934613BEE7_327_435_90 6BFA8F16-0482-A1D9-D7C4A555FED44610_327_435_90 6BFA8F3B-E0D3-1482-09681B3772C37327_435_306_90 6BFA8F2F-9071-754A-88155D27EB3BE94E_435_366_90 6BFA8F2B-A57D-373F-39314E8A5BE86620_327_435_90 6BFA8F1C-9561-7EA8-F720A5726CB79AB4_435_327_90