Περιγραφή έργου

Προκατασκευή και ανέγερση σωληνώσεων.

Πληροφορίες έργου

refine
Φορέας: PROMΕTHEUS GAS
Ανάδοχος: ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Τ.Ε
Επίβλεψη: Δ.Ε.Η. Α.Ε
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Μάιος 2002
Λήξη: Οκτώβριος 2012
Προϋπολογισμός: 306.000 €

Φωτογραφίες έργου