Περιγραφή έργου

Μετατροπή δεξαμενής Τ-20 σε BALLAST, προκατασκευή και ανέγερση 2 αγωγών 36″ μήκους 1200 μέτρων

Πληροφορίες έργου

refine
Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ
Ανάδοχος: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Επίβλεψη: ΕΛ.ΠΕ. Ελευσίνας
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Σεπτέμβριος 2010
Λήξη: Μάιος 2011
Προϋπολογισμός: 930.000 €

Φωτογραφίες έργου

i_681_509_90 h_681_509_90 g_681_509_90 f_435_583_90 e_681_509_90 d_681_509_90 b_681_510_90 a_681_510_90