Περιγραφή έργου

Τροποποίηση δύο νησίδων φόρτωσης από top loading σε bottom loading.

Πληροφορίες έργου

jetty
Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ
Ανάδοχος: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Επίβλεψη: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Μάρτιος 2002
Λήξη: Μάρτιος 2002
Προϋπολογισμός: 188.000 €

Φωτογραφίες έργου

6BFA8F10-CEF3-155D-55347602090FE90D_435_326_90 6BFA8F08-EC72-8B8F-AF972F5B9A39063C_435_375_90 6BFA8F04-A842-1D5E-7B87F5B027021143_435_326_90 6BFA8F0B-DF18-3103-E2BB9F1855329B34_435_326_90