Περιγραφή έργου

Προμήθεια και κατασκευή 3 νέων δεξαμενών (T-758, 759, 760) και μελέτη, προμήθεια και κατασκευή 2 νέων δεξαμενών (T-661, 662)

Πληροφορίες έργου

tanks
Φορέας: MOTOR OIL HELLAS – CORINTH REFINERIES SA
Ανάδοχος: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Επίβλεψη: MOTOR OIL HELLAS
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Νοέμβριος 2008
Λήξη: Αύγουστος 2009
Προϋπολογισμός: 1.800.000 €

Φωτογραφίες έργου

p_681_510_90 o_681_510_90 m_681_510_90 l_681_510_90 k_681_510_90 j_437_583_90 i_681_510_90 h_437_583_90 g_437_583_90 f_681_510_90 e_681_510_90 d_681_510_90 c_681_510_90 b_681_510_90 a_681_510_90