Περιγραφή έργου

Μελέτη, προκατασκευή, ανέγερση σωληνώσεων και εξοπλισμού και παράδοση σε λειτουργία του σταθμού ανεφοδιασμού με συμπιεσμένο φυσικό αέριο

Πληροφορίες έργου

gaz
Φορέας: ΔΕΠΑ
Ανάδοχος: ΤΕΚΗΜ ΑΕ
Επίβλεψη: ΔΕΠΑ
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Σεπτέμβριος 2005
Λήξη: Δεκέμβριος 2005
Προϋπολογισμός: 120.000 €

Φωτογραφίες έργου

6BFA9442-BA76-58A8-0EDBF4BFA12E121B_435_326_90 6BFA9439-A096-F0B2-56761DAEB782FF80_435_326_90 6BFA9437-F374-C243-68D4D0069B18FA14_435_326_90 6BFA943F-DC53-5D05-4F0987724FF3BCE1_435_326_90 6BFA943D-04E0-3257-830E2EF59B1AE3D9_435_326_90