Περιγραφή έργου

Μελέτη – Κατασκευή Δεξαμενής 1000m3

Πληροφορίες έργου

tanks
Φορέας: BITOUMINA Α.Ε.
Ανάδοχος: ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΑΕ
Επίβλεψη: ΠΡΟΜΑΣ
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Απρίλιος 2008
Λήξη: Ιούνιος 2008
Προϋπολογισμός: 209.000 €

Φωτογραφίες έργου

c_580_435_90 b_580_435_90 a_326_435_90