Περιγραφή έργου

Κατασκευή 2 γραμμών 6” και τεσσάρων ξεστροπαγίδων.

Πληροφορίες έργου

jetty
Φορέας: SHELL HELLAS SA
Ανάδοχος: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Επίβλεψη: SHELL HELLAS SA
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Μάρτιος 2008
Λήξη: Ιούλιος 2008
Προϋπολογισμός: 222.000 €

Φωτογραφίες έργου