Περιγραφή έργου

Εργασίες σωληνώσεων και αντλιοστασίων για τα δίκτυα ύδρευσης, πυρόσβεσης, ακαθάρτων, τοποθέτηση εξοπλισμού.

Πληροφορίες έργου

firestation
Φορέας: FULGOR – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ
Ανάδοχος: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Επίβλεψη: FULGOR – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Ιανουάριος 2014 €
Λήξη: Μάρτιος 2014
Προϋπολογισμός: 188.000

Φωτογραφίες έργου