Περιγραφή έργου

Ανέγερση ανοξείδωτων σωληνώσεων φυσικού αερίου και χαλύβδινων σωληνώσεων πυρόσβεσης στον κρυογενικό σταθμό της νήσου Ρεβυθούσσας, συνολικού βάρους 440 ton.

Πληροφορίες έργου

gaz
Φορέας: ΔΕΠΑ
Ανάδοχος: ΚRΟSSGATES CONSTRUCTION LTD – EMEK ATE
Επίβλεψη: ASPROFOS S.A.
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Απρίλιος 1999
Λήξη: Οκτώβριος 1999
Προϋπολογισμός: 1.996.000 €

Φωτογραφίες έργου

6BFA8D85-0134-C9E3-E2B613B5CC9F815F_435_254_90 6BFA8D76-FD28-E38C-6C5E12905B16F01B_435_258_90 6BFA8D70-B854-8E60-D0ACB84413CAF26B_435_257_90 6BFA8D64-B56F-E4F1-742E5BCE23D35BA4_435_254_90 6BFA8D61-F44F-88C1-F8B502F1BE73F145_435_258_90 6BFA8D59-91E8-F991-37F96666C90CC1F5_435_254_90 6BFA8D8F-E98B-D977-88B3E600EA0FF4C1_435_257_90 6BFA8D8D-0596-21A7-7308C8810D43798A_435_312_90 6BFA8D8A-B885-FDEB-D8BB9BC4BFECC4F1_435_261_90 6BFA8D6A-01FD-68D3-7657FD34B5C5A9FE_435_258_90