Περιγραφή έργου

Κατασκευή νέας βάσης και ανέγερση της νέας δεξαμενής Φ21,5 μ και ύψους 10 μ, καθώς και εργασίες σωληνώσεων και στηριγμάτων των γραμμών παράδοσης, παραλαβής της δεξαμενής , εργασίες ηλεκτρολογικές και οργάνων και εργασίες Η/Μ αναβάθμισης υπαρχουσών εγκαταστάσεων.

Πληροφορίες έργου

tanks
Φορέας: SHELL HELLAS SA
Ανάδοχος: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Επίβλεψη: SHELL HELLAS SA
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Φεβρουάριος 2008
Λήξη: Ιούλιος 2008
Προϋπολογισμός: 500.000 €

Φωτογραφίες έργου

n_655_437_90 m_655_437_90 l_655_437_90 k_655_437_90 j_655_437_90 i_728_437_90 h_655_437_90 g_655_437_90 f_655_437_90 e_607_437_90 d_655_437_90 c_655_437_90 b_655_437_90 a_583_437_90