Περιγραφή έργου

Μηχανολογικές εργασίες, κατασκευή των βανοστασίων των μετρητικών σταθμών

Πληροφορίες έργου

gaz
Φορέας: ΔΕΠΑ
Ανάδοχος: GHIZZONI SPA GREEK BRANCH
Επίβλεψη: ΑΣΠΡΟΦΟΣ A.E
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Μάρτιος 2010
Λήξη: Μάρτιος 2010
Προϋπολογισμός: 122.000 €

Φωτογραφίες έργου