Περιγραφή έργου

Προκατασκευή και ανέγερση του αγωγού φυσικού αερίου και των βανοστασίων

Πληροφορίες έργου

gaz
Φορέας: ΔΕΠΑ
Ανάδοχος: ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ
Επίβλεψη: ASPROFOS S.A.
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Ιανουάριος 2007
Λήξη: Ιούνιος 2007
Προϋπολογισμός: 911.000 €

Φωτογραφίες έργου