Περιγραφή έργου

Εργασίες καθαρισμού και στη συνέχεια εργασίες επισκευής της δεξαμενής και τοποθέτησης νέων mixers.

Πληροφορίες έργου

tanks
Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ
Ανάδοχος: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Επίβλεψη: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Οκτώβριος 2002
Λήξη: Μάιος 2003
Προϋπολογισμός: 126.000 €

Φωτογραφίες έργου