Περιγραφή έργου

Κατασκευή δικτύων ύδρευσης / πυρόσβεσης από ΡΕ στον προβλήτα του Ιστιοπλοϊκού κέντρου, συνολικού μήκους 3.500 m.

Πληροφορίες έργου

mechanical
Φορέας: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ 2004
Ανάδοχος: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Α.Τ.Ε
Επίβλεψη: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Α.Τ.Ε
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Ιούλιος 2002
Λήξη: Μάιος 2003
Προϋπολογισμός: 68.000 €

Φωτογραφίες έργου