Περιγραφή έργου

Ηλεκτρολογικές εργασίες εγκατάστασης σχαρών και καλωδίων στη μονάδα του νέου φίλτρου στις εγκαταστάσεις Ασπροπύργου

Πληροφορίες έργου

electricity
Φορέας: ΤΣΙΜΕΝΤΑ “ΧΑΛΥΨ” – ITALCEMENTI GROUP
Ανάδοχος: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Επίβλεψη: ΤΣΙΜΕΝΤΑ “ΧΑΛΥΨ” – ITALCEMENTI GROUP
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Μάρτιος 2010
Λήξη: Μάιος 2010
Προϋπολογισμός: 189.000 €

Φωτογραφίες έργου