Περιγραφή έργου

Επισκευές και συντηρήσεις δεξαμενών

Πληροφορίες έργου

tanks
Φορέας: MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES S.A.
Ανάδοχος: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Επίβλεψη: MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES S.A.
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Νοέμβριος 2012
Λήξη: Νοέμβριος 2014
Προϋπολογισμός: 1.067.000 €

Φωτογραφίες έργου