Περιγραφή έργου

Ολική αντικατάσταση οροφής, τοποθέτηση νέου πυθμένα και annular ring σε δεξαμενή διαμέτρου 24 μέτρων και εργασίες αμμοβολών / βαφών ΚΑΙ μονώσεων

Πληροφορίες έργου

tanks
Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ
Ανάδοχος: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Επίβλεψη: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Σεπτέμβριος 1998
Λήξη: Ιανουάριος 1999
Προϋπολογισμός: 167.000 €

Φωτογραφίες έργου

6BFA8E55-B9E5-B761-906C9BEAC3FA62E9_435_302_90 6BFA8E44-B77A-BB05-8EF59F8CD75CA206_435_304_90 6BFA8E35-FE0A-047C-40B2A1A334D41D29_435_307_90 6BFA8E27-CE2A-AC9D-77D3CF821FCC5AE9_435_308_90 6BFA8E5C-DBF7-B31A-8FCE06F15A5F13C8_435_309_90 6BFA8E4E-0A30-0548-77E4CB7FD9FDECC3_435_314_90 6BFA8E4A-C2C5-3F30-9C1FA6AC05175DC3_435_314_90 6BFA8E2D-9A85-C432-99246B7AC1AD5503_435_311_90