Περιγραφή έργου

Εργασίες προκατασκευής και ανέγερσης σωληνώσεων.

Πληροφορίες έργου

chemicalindustries
Φορέας: TOSOH HELLAS A.I.C. / ETHL AE
Ανάδοχος: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Επίβλεψη: TOSOH HELLAS A.I.C. / ETHL AE
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: 2000
Λήξη: 2000
Προϋπολογισμός: 25.000 €

Φωτογραφίες έργου