Περιγραφή έργου

Προκατασκευή και ανέγερση σωληνώσεων – σιδηροκατασκευών (PIPE RACΚ – πατάρια πύργων, σκάλες πυρόσβεσης). Ανέγερση εξοπλισμού, οικοδομικές και ηλεκτρολογικές εργασίες, εργασίες οργάνων, και εργασίες αμμοβολών, βαφών και μονώσεων.

Πληροφορίες έργου

refine
Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ
Ανάδοχος: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Επίβλεψη: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Σεπτέμβριος 2008
Λήξη: Φεβρουάριος 2009
Προϋπολογισμός: 2.677.000 €

Το 25% του έργου εκτελέστηκε κατά τη διάρκεια shutdown (25 ημερών).

Φωτογραφίες έργου

1259423036_8_435_271_90 1259422972_5_435_271_90 1259422950_4_435_305_90 1259422931_3_435_305_90 1259422913_2_435_305_90 1259422890_1_435_271_90