Περιγραφή έργου

Εργασίες επισκευής λέβητα, αντικατάσταση τούμπο

Πληροφορίες έργου

chemicalindustries
Φορέας: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.
Ανάδοχος: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Επίβλεψη: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Ιούλιος 2000
Λήξη: Ιούλιος 2000
Προϋπολογισμός: 9.500 €

Φωτογραφίες έργου