Περιγραφή έργου

Έλεγχος, εργασίες συντήρησης, καθαρισμός, αμμοβολές / βαφές και μηχανολογικές εργασίες στην σφαιρική δεξαμενή ΤΚ-861

Πληροφορίες έργου

tanks
Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ
Ανάδοχος: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Επίβλεψη: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Μάρτιος 2010
Λήξη: Απρίλιος 2010
Προϋπολογισμός: 78.000 €

Φωτογραφίες έργου