Περιγραφή έργου

Κατασκευή ακροκιβωτίων καλωδίων Μ/Τα και Υ/Τ θερμοπλαστικών, καθώς και άλλων ψυχροσυστελώμενων διατομών, εγκατάστηση κίνησης – αυτοματισμού – πινάκων, τοποθέτηση καλωδίων – σχαρών και λοιπές ηλεκτρολογικές εργασίες

Πληροφορίες έργου

electricity
Φορέας: ΧΑΛΥΒΔΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε
Ανάδοχος: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Επίβλεψη: ΧΑΛΥΒΔΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Αύγουστος 2009
Λήξη: Αύγουστος 2009
Προϋπολογισμός: 48.000 €

Φωτογραφίες έργου