Περιγραφή έργου

Προπαρασκευή και ανέγερση σωληνώσεων, τοποθέτηση εξοπλισμού.

Πληροφορίες έργου

electricity
Φορέας: ELPEDISON S.A.
Ανάδοχος: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Επίβλεψη: ELPEDISON S.A.
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Φεβρουάριος 2005
Λήξη: Μάρτιος 2005
Προϋπολογισμός: 100.000

Φωτογραφίες έργου