Περιγραφή έργου

Εργασίες προκατασκευής και ανέγερσης CS, SS & GALVANIZED σωληνώσεων, δικτύων πυρόσβεσης και πυροπροστασίας στην κεντρική αποθήκη επιφανείας 10.000 m2 καθώς και δικτύων ανοξείδωτων σωληνώσεων για την πνευματική μεταφορά προϊόντος

Πληροφορίες έργου

chemicalindustries
Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ
Ανάδοχος: TECHNIMONT – J & P (HELLAS) ΑΤΕ
Επίβλεψη: ASPROFOS S.A
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Νοέμβριος 2000
Λήξη: Μάρτιος 2002
Προϋπολογισμός: 404.000 €

Φωτογραφίες έργου

6BFA8DFC-BDE8-13F5-EAF2066B8A5353B3_435_326_90 6BFA8DF4-0EBA-A08D-6E0EC2AF6CE1859E_326_435_90 6BFA8DF0-932F-80E5-1A976E164B7992F9_326_435_90 6BFA8DEC-EFB7-8856-AD21ABFBD07B97A8_326_435_90 6BFA8DE7-EBF5-E8A0-D2088559F7814E5B_326_435_90