Περιγραφή έργου

Μηχανολογική υποστήριξη κατα το γενικό σταμάτημα

Πληροφορίες έργου

refine
Φορέας: ELPEDISON S.A.
Ανάδοχος: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Επίβλεψη: ELPEDISON S.A.
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Μάρτιος 2008
Λήξη: Μάρτιος 2008
Προϋπολογισμός: 30.000 €

Φωτογραφίες έργου