Περιγραφή έργου

Εργασίες συντήρησης δικτύων σωληνώσεων και εξοπλισμού εγκαταστάσεων εργοστασίου. Αποξήλωση υπαρχουσών σωληνώσεων, προκατασκευή και ανέγερση νέων.

Πληροφορίες έργου

chemicalindustries
Φορέας: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΕ
Ανάδοχος: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Επίβλεψη: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΕ
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: 2000
Λήξη: 2002
Προϋπολογισμός: 200.000 €

Φωτογραφίες έργου